Grip

© 2021 Anika van Vugt

In dit onderzoeksverslag beschrijf ik de totstandkoming van mijn ontwerpuitgangspunten resulterend in een ontwerp voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.


Tijdens dit verslag onderzoek ik de belevingswereld van zieke kinderen en dat van hun naaste familie. Tevens verbind ik conclusies aan gebruikersonderzoeken die ik heb toegepast in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.

Onderwerpen die in dit verslag aan bod komen zijn o.a. autonomie, keuzevrijheid, privacy, herkenningspunten, sociale interactie en hoe om te  gaan met het verliezen van grip en controle tijdens een ziekenhuisopname.


Dit document vormde voor mij de basis om met deze kennis een ontwerp te kunnen realiseren voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.