Onderzoek

© 2021 Anika van Vugt

Als interieurarchitect en onderzoekende ontwerper vind ik het interessant om mijn creativiteit in dienst stellen voor het welbevinden van mensen. Mensen helpen is een van mijn drijfveren; hoe kan ik een optimale omgeving creëren voor (kwetsbare) doelgroepen dat vind ik een interessante uitdaging. In de huid kruipen van de belevingswereld van deze doelgroep intrigeert me. Hierin staat de gebruiker altijd centraal.


Als ontwerper zie ik onderzoek als fundament en onderbouwing vanwaar uit ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. Zodra ik weet hoe iets werkt dan kan ik pas ontwerpen. Door het toepassen van verschillende onderzoeksmethodieken ben ik in staat om verder te kijken dan de vraag die in eerste instantie gesteld wordt. Om tot nieuwe en passende ontwerpoplossingen te kunnen komen, is het essentieel om goed te begrijpen waar het binnen een ontwerpopgave om gaat. Deze onderzoekende benadering van het ontwerp en tevens mijn ontwerpende blik bij onderzoek leidt vaak tot andere, onverwachte uitkomsten en oplossingen in het ontwerp.