Researchtool

Research tool ‘zintuiglijkheid van gebouwen’


Gedurende mijn afstudeerproject ‘Leidraad’, een onderzoek naar ruimtelijke begeleiding voor zienden en niet zienden, heb ik een onderzoeksmethodiek ontwikkeld.


Door middel van deze methode ben ik in staat om ‘de zintuiglijkheid’ van een gebouw in kaart te brengen. Deze bevindingen geven inzicht in de zintuiglijke belevingswereld van gebruikers. Door deze bevindingen uit mijn methodiek te analyseren en te koppelen aan literatuur en ervarings-deskundigen ben ik in staat om deze ‘data’ te vertalen naar ontwerpuitgangspunten. Deze fungeren als bouwstenen die inzetbaar zijn in het ontwerpproces.


© 2021 Anika van Vugt