2014

 

Prinses Maxima centrum – centrum voor kinderoncologie

Master Interior Architecture - HKU Utrecht

 

Concept: ‘Grip in een onbekende wereld’

 

Het verliezen van controle over vrijwel iedere dagelijkse handeling is vaak inherent aan opname in een zorginstelling. Wanneer mensen ziek zijn, zijn ze minder in staat om irrelevante informatie uit hun fysieke omgeving uit te schakelen en dus extra gevoelig voor hun omgeving. Met mijn ontwerp wil ik proberen een stuk grip en controle aan de gebruikers terug te geven door de fysieke omgeving waarin ze zich bevinden variabel te maken. Waarbij de patiënt, het gezin en het personeel een ruimte zo kan reguleren dat de omgeving past bij de behoefte van dat moment.

‘ variabele belevingslagen ‘

 

Deze ‘belevingslaag’ start bij het plafond boven het bed van de patiënt. Hier begint een onderlegger, mijn ontwerp, die je begeleidt naar de afdeling. Als de patiënt te zwak bent om het bed of kamer te verlaten vormt de deur een dominante barrière als het gaat om sociale interactie.

Door de deur flexibel te maken kan het gezin zelf bepalen of, en in welke mate ze willen deelnemen aan het zicht op de gang en openstaan voor interactie.

 

Wanneer het kind zich beter voelt kan het kind de gang op en verblijven in de ‘tussenzone’. Een plek net buiten je kamer en voor de verkeersruimte. In deze zone bevinden zich belevingslagen. Deze zijn aanpasbaar op basis van het welbevinden en de leeftijd van het kind. Deze tussenzone, is een verlengstuk van de kamer. Het veilige thuis gevoel is nog voelbaar maar er is een extra welzijnsafhankelijke zone mogelijk om mee te variëren.

 

Samenvattend leidt dit ontwerp tot variabele belevingslagen. Deze geven richting, keuzemogelijkheden en grip in een vreemde wereld.